Broernes Revision tilbyder

Som registreret revisorvirksomhed har Broernes Revision målrettet specialiseret sig i at løse opgaver for små og mellemstore virksomheder.
F.eks aktie-, anpartsselskaber og private virksomheder. 

Opgaverne omfatter:

  • Revision (årsregnskaber og -beretninger, skat m.v.)

  • Regnskaber (drifts-, likviditets- og statusregnskaber og -budgetter etc.)

  • Bogholderi (intern bogføring, salg- og købsmoms, debitorer og kreditorer m.m.)

  • Lovkrav (skatteregler, erhvervs- og selskabsret osv.)

  • Etablering (f.eks. etableringsbalance, investeringer, registrering)

  • Rådgivning (økonomiske, finansielle og selskabsretslige spørgsmål)

Foruden at udføre revisorvirksomhed samarbejder Broernes Revision med specialister inden for marketing, salg og IT, således markedsførings-, kommunikations-, og IT-opgaver kan arrangeres.


Broernes Revision løser alle opgaver fortroligt.